Hans Wind - Partner - Merlijn Groep

Wind | de heer Mr. J. Wind (Hans)

Hans Wind is sinds 1983 advocaat, eerst in Groningen en vanaf 1988 in Middelburg.

Vanaf 1983 heeft Hans als curator talrijke faillissementen van kleine en (middel) grote ondernemingen afgewikkeld. Tevens adviseert  hij ondernemingen in ‘zwaar weer’-situaties, maar  ook bij (potentiële) overnames/’doorstarts’/fusies. Bestuurders staat hij bij in het geval (potentiële)  (bestuurders)aansprakelijkheid. Ook adviseert hij curatoren/bewindvoerders en (advocaten van) schuldeisers bij (onder meer) de financiële afwikkeling van insolventies.

Sinds de oprichting in 1991 is Hans lid van INSOLAD. Hij heeft deel uitgemaakt van meer werkgroepen van INSOLAD, waarvan de meest recente zijn de Werkgroep Kwaliteit (2009), die de INSOLAD Praktijkregels voor Curatoren heeft geactualiseerd en het Toetsingsreglement heeft opgesteld, en de   Werkgroep Afwikkeling Faillissementen (2011). Zijn deelname aan die laatste Werkgroep heeft geleid tot de ontwikkeling van het Standaard Financieel Verslag (SFV), waarin alle bevindingen van de Werkgroep zijn verwerkt.

Als expert heeft Hans op verzoek van het Financial Services Volunteer Corps (FSVC) in 2013 het Marokkaanse Ministerie van Justitie geadviseerd over voorgenomen aanpassingen van de Marokkaanse faillissementswet. In 2014 heeft hij als expert van het FSVC op verzoek van het Marokkaanse Ministerie van Justitie een trainingsprogramma ontwikkeld voor de opleiding van curatoren in Marokko.

Hij is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Curatoren (TvCu). In het TvCu worden met enige regelmaat door Hans geschreven artikelen gepubliceerd. Nagenoeg al die artikelen hebben betrekking op financiële aspecten van insolventies.

Voor het CPO is Hans docent voor het vak Goederenrecht en insolventierecht  in de Beroepsopleiding Advocatuur,  en doceert hij cursussen over (het werken met) het SFV.

Specialismen

  • advocatuur-trainer