Bart Louwerier - Partner - Merlijn Groep

Louwerier | de heer Mr. B.F. Louwerier (Bart)

Bart Louwerier is advocaat ondernemingsrecht en insolventierecht sinds 1999 en al die tijd verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten.

Hij treedt regelmatig op als curator in faillissementen en assisteert aan de andere kant ondernemers bij het afwikkelen van vorderingen en zekerheden. Bart adviseert daarnaast ook bedrijven die in zwaar weer verkeren. Op het terrein van het ondernemingsrecht houdt Bart zich met name bezig met corporate litigation, en aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen.

Bart is onder meer lid van Insolad en de Vereniging Corporate Litigation.

Bart behaalde de Grotius/Insolad specialisatieopleiding Insolventierecht ‘cum laude’ (2004), en volgde daarnaast de opleiding Financiële Economie voor Curatoren van de Erasmus Universiteit (2005) en de Grotius specialisatieopleiding Corporate Litigation (2006).

Specialismen

  • advocatuur-trainer