Dick Bonenkamp docent Servicehuis Advocatuur

Bonenkamp | de heer Mr. drs. H.J. Bonenkamp (Dick)

Mr. drs. H.J. Bonenkamp (Dick) is oprichter en algemeen directeur van de Merlijn Groep en Het Conflictwarenhuis.Hij studeerde rechten, taalpsychologie en filosofie en volgde nadien tal van opleidingen als mediator, coach en adviseur.

Drive en ervaring

Zijn drive ligt in het verbinden van mensen en het creëren en verbeteren van samenwerkingsverbanden. Dat is ook altijd zijn corebusiness geweest. Dick heeft langjarige ervaring als advocaat, conflictadviseur, organisatieadviseur, trainer, facilitator en mediator en dat in vaak complexe omgevingen en belangentegenstellingen bij zowel bedrijven als overheden in binnen- en buitenland.

Merlijn Training & Advies

Merlijn is opgericht in 1993 en helpt mensen en organisaties met raad, daad en training hun professionele communicatie te versterken en problemen op te lossen.

Het Conflictwarenhuis

Het Conflictwarenhuis, een zusteronderneming van Merlijn,  is opgericht in 2013 en helpt mensen en organisaties om conflicten te voorkomen, te managen of op te lossen. Hiertoe beschikt het over een landelijk netwerk van professionals die ruim 15 beproefde methoden apart of gebundeld kunnen inzetten. Een conflictadviseur helpt klanten bij het vinden van de  passende oplossing voor een optimaal resultaat. Kiezen voor Het Conflictwarenhuis is kiezen voor maatwerk en kostenbesparing.

Mediation

Dick Bonenkamp is MfN registermediator vanaf 1 juni 1996. Als ‘Rechtbankmediator’ werkt hij voor de Rechtbank Oost-Brabant als business- en overheidsmediator.
De door Dick verrichte mediations hebben betrekking op het creëren, continueren en zonodig constructief beëindigen van samenwerkingsverbanden en op zakelijke relaties tussen (rechts)personen en overheden op een breed scala van rechtsgebieden – waaronder arbeidsrecht, vennootschapsrecht, huurrecht en administratief recht – en op inmiddels vele terreinen, waaronder gezondheidszorg, onderwijs, landbouw, juridische en administratieve dienstverlening, bankwezen en sport.

Medezeggenschap

Vanuit Merlijn Medezeggenschap, een zeer actief samenwerkingsverband van zelfstandige partners, is Dick zeer actief om mediation en andere vormen van alternatieve geschiloplossing ook ingang te doen vinden in de medezeggenschapswereld. Hij heeft inmiddels al tientallen mediations gedaan om de verhouding tussen bestuurder, OR en andere stakeholders te herstellen en te verbeteren en acute problemen op te lossen.

Bestuurslidmaatschappen

Vanaf de oprichtingsdata is hij bestuurslid geworden van de BVMZ (Branchevereniging Medezeggenschap) en de VOiM (Vereniging van Opleiders in Mediation).

Publicaties

Dick Bonenkamp is initiatiefnemer en grondlegger van het bij SDU uitgegeven en inmiddels gezaghebbende ‘Handboek Mediation’ en is nog steeds redacteur. Hij is ook conceptontwerper en eindredacteur van het nog onderhanden ‘Handboek Conflictadvies’, dat een groot scala van vraagstukken met betrekking tot conflictmanagement(systemen) en conflicthantering zal omvatten. Speciaal voor de medezeggenschapsmarkt heeft hij recent met andere Merlijn adviseurs, trainers en mediators geschreven het bij Kluwer uitgegeven boek ‘OR in conflict’.

Specialismen

  • advocatuur-coach
  • advocatuur-intervisie