Arditza de Groot docent Servicehuis Advocatuur

Groot | Mevrouw Mr. A.A. de Groot (Arditza)

Arditza de Groot studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en studeerde in 2003 af in de richtingen staats- en bestuursrecht, en (thematisch) publiekrechtelijke rechtshandhaving. In 2009 voltooide Arditza cum laude de specialisatieopleiding ruimtelijke ordenings- en milieurecht van de Grotius Academie.

Zij is sinds 2004 als advocaat bevlogen aan het werk binnen het bestuursrecht, met een focus op het omgevingsrecht, vergunningen, bestuursrechtelijke handhavingstrajecten, en bestuursprocesrecht.

In 2014 werkte Arditza mee aan het in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu op 30 januari 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden onderzoeksrapport inzake de vergunningverlening van de V250 (Fyra).

Arditza is thans als advocaat werkzaam bij HVG. Naast haar werkzaamheden als advocaat verzorgt zij daar inhouse cursussen op het gebied van het bestuurs(proces)recht en omgevingsrecht.

Specialismen