Frits Kemp - Partner - Merlijn Groep

Kemp| de heer Mr. F. Kemp (Frits)

Frits Kemp is gespecialiseerd in de rechtsgebieden die zien op insolventie en reorganisatie van ondernemingen. Hij wordt vaak benoemd als curator (luchtvaartmaatschappij Dutchbird, automobielbedrijf Kroymans en modeketen Mexx). Als advocaat treedt hij op voor ondernemingen in zwaar weer, maar ook voor financiers, aandeelhouders en crediteuren.

In 2001 richtte hij FORT op, waar hij leiding geeft aan de sectie insolventierecht. Hij is lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD), INSOL, Nederlandse Vereniging van Burgerlijk Recht en het Amsterdams Juridisch Genootschap.

Daarnaast is Frits mede oprichter van de Initiatiefgroep 1Overheid, die zich inzet voor de introductie van innovatieve methodes van fraudebestrijding. Over het  onderwerp faillissementsfraude is hij een veelgevraagd spreker op seminars. Hij is lid van de begeleidingscommissie van het WODC, dat in opdracht van het Ministerie Van Justitie een onderzoek doet en van de Adviesgroep Faillissementsfraude.

Hij publiceert met regelmaat en draagt zijn kennis over in een groot aantal cursussen, zoals onder andere van het Studiecentrum Rechtspleging Rechterlijke macht en van opleidingen gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam en Nijmegen.

Frits acht de recente ontwikkelingen op het gebied van het insolventierecht, ingeluid door een trits rechtspolitieke arresten van de Hoge Raad zorgwekkend, omdat het faillissementsrecht niet langer gedupeerde crediteuren beschermt, maar zich in plaats daarvan juist tegen die crediteuren keert.

Specialismen

  • advocatuur-trainer