Gelder | mevrouw N. van Gelder (Nicole)

Nicole is een ervaren mediator en onderhandelaar. Ook begeleidt zij teams bij hun teambuilding. Zij is sinds 2000 in Amsterdam gevestigd als MFN/ADR/IMI[1] register en rechtbank mediator met haar bureau: Archimediair: proces- & communicatie management, onderhandelingen & mediations. Zij begeleidt mensen en teams naar oplossingen op maat. Ze is rechtbank mediator bij de rechtbanken Amsterdam,  Haarlem en Alkmaar. Voor de MFN/SKM[2] is Nicole peer reviewer. En ze is full certified ADR conflictcoach. Nicole is tweetalig, Nederlands en Engels[3]. Haar biografie is opgenomen in Marquis Who’s Who in Finance and Business[4]. Haar kennis en ervaring draagt zij graag op anderen over, wat ze als trainer en intervisie begeleider (erkend door de Orde van Advocaten) ook regelmatig doet.

Voor Merlijn verzorgt zij de training zakelijke mediation en de training intervisiebegeleiding

Geïnspireerd door de creatieve aspecten van mediation, heeft Nicole bij het Centrum voor Ontwikkeling van het Creatieve Denken (COCD) en het Creative Problem Solving Institute (University of Buffalo, USA) de opleiding tot begeleider voor brainstormsessies gevolgd. Zodoende werkt zij ook als voorzitter en begeleider van (inter)nationale brainstormsessies en begeleidt zij teams bij visie en missie ontwikkeling.

Haar belangstelling voor mediation is ontstaan tijdens haar werk voor de gemeente Amsterdam (1980-2000), als bruggenbouwer tussen de private en publieke sector. Eerst als woordvoerder van het stadsbestuur en daarna als hoofd Kabeltelevisie, Informaticastimulering en Telecommunicatie. Zo heeft zij o.a. met alle programma-aanbieders de (inter)nationale contractbesprekingen gevoerd over toegang tot het kabeltelevisienet. In 1995 was zij projectleider voor de verkoop van de Amsterdamse Kabeltelevisie aan A2000 (later UPC en nu Ziggo).

In 1996 was zij voor de gemeente Den Haag procesmanager voor hun kabelverkoop, drie jaar later volgde de gemeente Rotterdam.

[1] International Mediation Institute

[2] Stichting Kwaliteit mediators

[3] O.a. opgeleid aan de  Harvard Law School (USA), the Advanced Mediation Training

[4] 1998 – heden

Specialismen