Johan Jol - Partner - Merlijn Groep

Jol | de heer Mr. J.T. Jol (Johan)

Johan startte zijn carrière als advocaat in 1989 bij De Brauw. In 1996 richtte hij met vier andere advocaten een eigen kantoor op. In 1999 besloot hij na 10 jaar advocatuur over te stappen nar het bedrijfsleven. Tussen 2000 en 2007 was hij Head Legal NIBC Bank N.V.  Tussen 2008 en 2012 werkte hij als zelfstandig jurist onder de naam Legal Houdini.

Johan Jol is sinds 2012 in dienst van ABN AMRO Bank N.V en maakt onderdeel uit van het team Legal  Financial Restructuring and Recovery.  Hij werkt daarnaast onder de naam Legal Houdini Academy als zelfstandig publicist, opleider en docent.  Zie voor zijn publicaties en cursussen die hij geeft: www.legalhoudini.nl. Hij is tevens als gastdocent verbonden aan de afdeling bedrijfswetenschappen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Hij is fellow van Insol en Insolad en voorts lid van Insol Europe en de NVRII.

Johan is betrokken geweest bij een groot aantal spraakmakende nationale en internationale herstructureringen en insolventies.

Specialismen

  • advocatuur-trainer