Marianne Langhout docent Servicehuis Advocatuur

Langhout | mevrouw Drs. M. Langhout (Marianne)

Marianne Langhout studeerde Orthagologie (vrij vertaald ´veranderingskunde´) aan de Universiteit van Amsterdam en volgde, na haar mediationopleiding, de master Conflictmanagement aan de Universiteit Maastricht. Daarnaast volgde ze allerlei trainingen op het gebied van management.
Opleiden, trainen en managen zijn de centrale woorden voor Marianne. Zij was als opleidingsmanager vrijwel vanaf de start ruim 10 jaar betrokken bij de Beroepsopleiding Advocatuur. Na haar vertrek bij de landelijke Orde van Advocaten in 1999 was zij nog lange tijd als trainer verbonden aan de Beroepsopleiding.
Na haar Orde-periode vervulde Marianne verschillende managementfuncties: directeur van een van de mediationinstituten, directeur van een organisatie die een vaardighedenmethode voor scholieren uitgaf en trainingen voor docenten daarvoor verzorgde en opleidingsmanager bij de Hogeschool Utrecht.
Zij is een warm pleitbezorger voor het hanteren van mediationvaardigheden door leidinggevenden. Haar ervaring is dat (te) veel managers conflicten niet durven aan te pakken waardoor conflicten soms groter worden dan ze zouden hoeven zijn. Ze is ervan overtuigd dat de meeste mensen hun conflicten zelf kunnen oplossen als ze maar daartoe worden aangemoedigd, in hun kracht worden gezet. Het stimuleren van persoonlijke groei van haar medewerkers is dan ook altijd haar leidraad.

Sinds begin 2014 is Marianne zelfstandig gevestigd als trainer, coach en adviseur. Binnen de Merlijn Groep is zij momenteel belast met het ontwikkelen van een nieuw aanbod aan trainingen en (kennis)cursussen voor de advocatuur.

Specialismen

  • advocatuur-coach
  • advocatuur-intervisie

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog