Toon Stein docent Servicehuis Advocatuur

Stein | de heer Mr. H.A. Stein (Toon)

H.A. Stein (1957) studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Hij is sinds 1985 advocaat en houdt zich met name bezig met het burgerlijk procesrecht, het beslag- en executierecht en het algemeen verbintenissenrecht.
Met name ten aanzien van het procesrecht en het beslag- en executierecht ondersteunt hij andere advocaten. Zo was hij betrokken bij een aantal opzienbarende letselschadezaken, zoals van de slachtoffers van de legionellabesmetting tijdens de West Friese Flora, van de slachtoffers van de brand in Het Hemeltje in Volendam en van de gebruikers van het “geneesmiddel” Vioxx en trad hij op als getuige-deskundige met betrekking tot het Nederlands beslagrecht voor het High Court van Ierland.

Naast de reguliere advocatenpraktijk is hij als docent beslag- en executierecht verbonden aan diverse opleidingsinstellingen die postacademisch onderwijs verzorgen en publiceert hij boeken en artikelen op het gebied van voornamelijk het burgerlijk procesrecht, beslag- en executierecht en het contractenrecht.

Voor een uitgebreid curriculum vitae of een volledig overzicht van publicaties zie www.vancooth.nl/stein.html

Specialismen