Hans Westenberg docent Servicehuis Advocatuur

Westenberg | de heer Mr. J.W. Westenberg (Hans)

Mr. J.W. (Hans) Westenberg studeerde rechten aan de universiteit van Amsterdam en studeerde in 1969 civielrechtelijk af met fiscaal en bestuursrecht als keuzevakken. Hij volgde nadien de raio-opleiding en was als rechter werkzaam te Arnhem, Haarlem en laatstelijk ’s-Gravenhage.

Hij was onder meer voorzitter van de faillissementsunit, sectorvoorzitter en hoofd opleidingen civiele sector in die laatste rechtbank. Najaar 1999 richtte hij de zogeheten Vliegende Brigade op, een organisatie van stafjuristen en rechters die zich bezig ging houden met het wegwerken van achterstanden in de civiele sectoren van de Nederlandse rechtbanken. Tot aan de opheffing, mei 2007, was hij hoofd van die Vliegende Brigade.

Mr. Westenberg heeft naast zijn rechterswerk altijd belangstelling gehad voor onderwijs in met name de praktijk van het civiele recht. Zo was hij docent bij SSR voor de cursussen civiel vonnis, compareren, enqueteren en bewijsrecht. Daarnaast trad hij op als docent en dagvoorzitter bij een groot aantal cursusorganisaties als Sdu, Kluwer, CPO, Academie voor de Rechtspraktijk en Kerckebosch met name bij cursussen op het gebied van het bewijsrecht, de dagvaardingsprocedure, executie- en beslagrecht, aansprakelijkheidsrecht en actualiteiten burgerlijk procesrecht.

Mr. Westenberg is co-auteur van het boek “Het civiele vonnis”, co-auteur van het Sdu Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering en heeft daarnaast gepubliceerd over tal van onderwerpen op het gebied van het procesrecht. Annotaties van zijn hand zijn opgenomen in JBPr.

Na zijn pensionering is mr. Westenberg als adviseur werkzaam bij Antacc Management B.V., onder meer voor het Servicehuis Advocatuur. Hij verzorgt incompany cursussen voor advocatenkantoren en geeft adviezen op het gebied van de procesvoering en processtrategie. Hij traint advocaten in vaardigheden als pleiten, presenteren ter zitting en het horen van getuigen.

 

Specialismen