Bestuursrecht

actualiteitencursus Bestuursrecht

In de cursus Bestuursrecht komen de actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van het bestuurs(proces)recht aan de orde.

Algemene wet bestuursrecht

De nadruk bij de cursus bestuursrecht ligt op ontwikkelingen rond de Algemene wet bestuursrecht en de belangrijkste recente jurisprudentie. Naast het bespreken van recente jurisprudentie, zullen ook de daarbij behorende leerstukken besproken worden.

Afhankelijk van de actualiteiten kunnen de volgende onderwerpen tijdens de cursus de revue passeren:

  • kernbegrippen bestuursorgaan, besluit en belanghebbende;
  • normen voor besluitvorming;
  • handhaving;
  • rechtsbescherming;
  • schadevergoeding en nadeelcompensatie.

De cursus bestuursrecht heeft een praktische en interactieve inslag.

Zoals bij al onze actualiteitencursussen kunt u uw eigen vragen over bestuursrecht van tevoren inleveren zodat de docent daar tijdens de cursus aandacht aan kan besteden.


Geen trainingen gevonden
Locatie: nader te bepalen
De cursus heeft een praktische inslag. U krijgt tips waarmee u direct uw voordeel in de praktijk kunt doen. De nadruk ligt op de ontwikkelingen rond de Algemene wet bestuursrecht en de belangrijkste recente jurisprudentie.

    De plaats en duur van de training bepaalt u zelf in overleg met uw trainer
    Docent: mevrouw Mr. de Groot