Bouwrecht

actualiteiten Bouwrecht

Een cursus civiel bouwrecht speciaal bestemd voor advocaten die in hun praktijk een paar keer per jaar een bouwrechtzaak  hebben. Niet het gebied dus waar u zich op hebt gespecialiseerd, maar u wilt vanzelfsprekend wel bijblijven. Speciaal voor deze groep advocaten is deze cursus Actualiteiten Bouwrecht ontwikkeld, met de focus op privaatrechtelijk bouwrecht.

Meest voorkomende “bouw”onderwerpen tijdens de cursus

In deze cursus over bouwrecht worden de onderwerpen besproken die in de meeste bouwgeschillen aan de orde zijn: algemene voorwaarden die veelgebruikt worden bij aannemingsovereenkomsten, geschillen over bouwtijd, schade en boete, opleveringsgeschillen, meer en minder werk, de rol van de architect/directievoerder, aansprakelijkheid voor vertraging en stagnatie, gevolgen van beëindiging door opzegging of ontbinding van de overeenkomst, geschillenbeslechting door de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Nieuwste ontwikkelingen in bouwrecht

U wordt tijdens deze cursus helemaal bijgepraat over de ontwikkelingen die er zijn op het gebied van het privaatrechtelijke bouwrecht. De cursus Actualiteiten Bouwrecht geeft u handvatten en tips hoe deze zaken aan te pakken.

Zoals bij al onze actualiteitencursussen kunt u uw eigen vragen over bouwrecht van tevoren inleveren zodat de docent daar tijdens de cursus aandacht aan kan besteden.


Geen trainingen gevonden
Locatie: 't Raadhuis
Rechtsgebied
1-daagse   |    3 NOVA PO punten
In deze praktijkgerichte cursus worden de actualiteiten in het bouwrecht besproken.

    De plaats en duur van de training bepaalt u zelf in overleg met uw trainer
    de heer Mr. Breukelaar