Erfrecht

actualiteiten Erfrecht

Nu het erfrecht al lang niet meer alleen het terrein van de notaris is, maar in toenemende mate ook dat van advocaten is het voor de advocatuur van belang op de hoogte te zijn van de recente ontwikkelingen op het gebied van het erfrecht. In deze actualiteiten cursus erfrecht komt niet alleen recente jurisprudentie aan de orde, maar wordt ook uitleg gegeven over de daarbij behorende leerstukken.

Actuele onderwerpen tijdens de cursus erfrecht

Afhankelijk van de actualiteiten zullen onderwerpen aan bod komen zoals de legitieme portie, de andere wettelijke rechten, uitleg uiterste wilsbeschikking, executele, vereffening, verdeling, rekening en verantwoording, geldigheid van de uiterste wilsbeschikking, etc. Hierbij wordt ook aandacht besteed op welke wijze geprocedeerd is of op welke wijze geprocedeerd had moeten worden.

Zoals bij al onze actualiteitencursussen kunt u uw eigen vragen over erfrecht van tevoren inleveren zodat de docent daar tijdens de cursus aandacht aan kan besteden.